Jaskó  véleménye a keva-ról

KEVA.hu
Mit takar ez a szó?
Először is egy nagyon jól eltalált, lényegre törő és igen kifejező hatással bíró mozaikszó. Ke, mint kérdések, Va, mint válaszok és mind ez a cukorbetegséggel kapcsolatos témákra vonatkozóan. Az internetes oldal kitalálója ösztönösen rátalált, ráérzett erre a szóra, ami könnyen megjegyezhető és könnyen rögzül az érdeklődők emlékezetében. Gyorsan népszerűvé vált. Ha az okokat vizsgáljuk, akkor nem is csodálkozhatunk, hiszen ezek a témakörök szinte önmaguktól adottak egy cukorbeteg életében. Kérdez, mert a saját érdeke is azt diktálja, hogy kérdezzen és minden rendelkezésére álló eszközt igénybe véve keresi a választ a benne felmerült kérdésekre .Egy cukorbeteg életében az első kérdés, ami felmerül, az a MIÉRT. Miért most, miért pont én? Ezekre sajnos ez a nagyon kiválóan működő oldal hozzászólói sem tudják megadni a választ, de sok minden másra igen. A Keva hiányt pótol. Nagyon jól tudjuk, hogy államilag szervezett betegoktatás nem működik tökéletesen. A betegség megállapítását követő első tájékoztatás sajnos nem sokat ér.
Ennek elsődleges oka a beteg kétségbeesése, zavartsága, félelme. Ezeket az első benyomásokat azonnal feloldani szakember segítsége nélkül szinte lehetetlen. A beteg egyedül marad, a sok, hirtelen nyakába szakadt információ halmaz szinte agyon nyomja. Bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy kezdje felismerni a betegsége apró jeleit, kezdjen ismerkedni az új élethelyzetével, kezdjen ismerkedni egy teljesen új életforma váltással. Jobbik eset, ha találkozik jól képzett betegtárssal, aki szinte kézen fogva bevezeti a cukorbetegség rejtelmeibe. Bevezeti és nem félrevezeti az új beteget. Szerencse, ha találkozik egy jól működő klubbal, ahol szervezett előadások útján új ismeretekre tehet szert. A klubokban viszont nincs mód az egyéni problémák kielemzésére. Ez részben az előadások módszerének, részben a beteg szégyenérzetének, zárkózottságának tudható be.
Ott néhány bátrabb beteg egészen más irányba is el tudja vinni a felvetett téma kielemzését, Ott a szerényebb bátortalanabb betegek nem jutnak szóhoz
Hogy mit is jelent a KEVA?
Újra felteszem a kérdést. Hát pontosan azt, amit a bevezetőmben hiányoltam. Itt mindenki bátran kérdezhet és biztos lehet abban, hogy alaposan kielemzett, sok tekintetben igen alapos és megtapasztalt válaszokat kap a kérdésére. Sokan először csak nézegetik az oldalt, olvassák a bejegyzéseket, a kérdéseket, ízlelgetik, értékelik a válaszokat. Következő lépés már maga a kérdés feltevése. Kérdés kérdést szül. A válasz pedig biztosan megérkezik. Itt a cukorbetegséggel kapcsolatban számtalan téma vetődött már fel. A teljességigény nélkül néhány téma és néhány számadat ezzel összefüggésben:
Diabetesz, mint téma 1458, Inzulinkezelés 222, neuropathia 59, depresszió 46 egészséges életmód, táplálkozás 262, magas vérnyomás 109, diabeteszes láb 65 aktív bejegyzés és még számtalan egyéb téma.
Az oldal teljesen nyitott minden beteg és a cukorbetegség iránt érdeklődő személy előtt. Nem számít az iskolai végzettség, nem számít az életkor, nem számíts a hovatartozás. Itt egy a lényeg, a cukorbetegség és minden, amit ezzel a témával összefüggésben fel lehet vetni. Az eltelt idő alatt országos lefedettségű lett, hiszen Dél Békéstől Győrig vannak hozzászólók, de jelentkeztek már Felvidéki és Erdélyben élő betegtársak is.
Külön kiemelném az itt uralkodóhangnemet! Csak és kizárólagosan tisztességesen és nyugodt, lényegre törő módon folyik a társalgás. Mentesen minden szélsőségtől. Nem tagadható, voltak provokáló személyek, jelentkeztek önjelölt csodadoktorok, voltak egyéb zavaró próbálkozások is, de a józan többség nem volt vevő rájuk, ezért gyorsan eltűntek a süllyesztőben és nem jelentkeztek újra. Ismeretségek és barátságok kötődtek.
Itt, nemre, fajra való tekintet nélkül egy téma köti össze a Keva közösségét.
Az oldalt kitaláló, azt megalkotó és sikeresen működtető szakápoló hölgy a szakmai oldalt erősíti. Finoman, de határozottan nyesegeti a szélsőségeket, teszi helyre a félresiklott elképzeléseket és igen hasznos tanácsokkal látja el a betegeket. Nélküle elképzelhetetlen lenne a sikeres működés. Mélyebbre ásva, a beírók véleményére alapozva megállapítható, hogy a KEVA igen eredményesen szolgálja közös ügyünket a cukorbetegséggel kapcsolatos új ismeretek megszerzését, a szerzett tapasztalatok hasznosítását, a zárkózottság feloldását.
Három nagy témakör szerint lehet felosztani a tevékenységét.
A leglényegesebb: a Kérdések rovat. Itt mindenki kérdezhet és olvashatja a kapott válaszokat.
Van egy Blog felület is. Itt lehetőség van bármilyen téma részletes kifejtésére és azok egyéni értékelésére. És van egy Üzenő fal, ahol a cukorbetegségen túl lehetőség nyílik a magánéleti
örömök, bánatok megosztására, vagy csak egy egyszerű üdvözlésre, beköszönésre.
A KeVa alapja, sőt mintája lehetne egy országos lefedettségű, Internet alapú betegtájékoztató-oktató program bevezetésének
Az értékelésen túl még el kell mondanom, hogy személyesen mit kaptam a KEVA-tól. Először is egy jó hangulatú, baráti közösséget, ahol jól érzem magam, pedig gyakorlatilag nem is ismerjük egymást.
Teret kaptam arra, hogy megoszthassam tapasztalataimat másokkal és talán ezáltal segíthettem is valamit. Új ismereteket, új élethelyzeteket ismerhettem meg.
Megismerhettem mások tapasztalatait a cukorbetegség produkálta különböző problémás esetekben. Megismertem azokat a megoldásokat, melyek segítségével mások sikeresen megoldották az előbb említetteket. Ezeket a tapasztalatokat a sajátommal összevetve 37 év diabetesz után inzulinkezelés mellett, megáldva jó sok szövődménnyel, mégis sikerült 6,6 HbA1C értéket produkálnom.
Ezt nem önsanyargatással, befelé fordulással és kínlódva értem el, hanem hasznosítva az itt szerzett tapasztalatokat
Ennek következtében talán még néhány plusz hónapot, vagy akár évet is kaptam az élettől.
Ilyen formán talán többet és viszonylag jó állapotban lehetek együtt szeretett kicsi unokámmal.
Megértettem, hogy nem csak nekem vannak problémáim, nem csak én látom néha teljesen kilátástalannak a jövőmet, hanem mások is, tehát nem vagyok egyedül.
De azt is láttam, tapasztaltam, hogy a maga módján mindenki harcol, küzd, majd megbékél sorsával, megtanul elfogadni és ennek a közösségnek a tagjai már megtanultak egészséges betegségtudattal élni. A KEVA egyszerűen hiányt pótolt az életemben
Mindezért csak annyit mondhatok: KÖSZÖNÖM!

Én is köszönöm e kedves szavakat, és mindenkinek kívánok jó egészséget,kitartást az oldal bövítéséhez.

Egy kis visszatekintés, hogyan is indult az oldal?

Cukorbeteg fórumokat olvasgattam és sokszor  téves információk keringtek,  szerettem volna beírni , segítséget nyújtani, de nem sikerült.  Mindig a fiam segítségét kértem, de így is sokszor nem tudtunk regisztrálni.
Egyszer  a fiam azt mondta: ” ha a vizsgáknak vége lesz csinálok én neked majd egy oldalt, ahol  annyit írhatsz amennyit szeretnél  és bárki könnyen bejelentkezhet “,  két egyetemista barátja segítségével neki láttak a keva oldal szerkesztéséhez , hát így indult…

Azóta is, ha elakadok mindig a fiam segítségét kérem:-) Köszönöm:-)